GOLD TV

Smart IPTV   Samsung Smart TV


In 99%, the Smart Iptv application is available in the TV app store, but if you don't have one, please install it manually.


W 99% aplikacja Smart Iptv jest dostępna w sklepie z aplikacjami w TV , jezeli jednak niema proszę zainstalować ręcznie.

Samsung has suspended the app from the Samsung Apps Store without notice.

DO NOT uninstall it, if you want to keep the already installed application working on your TV.

You can manually install the app by using the following options:Samsung zawiesił aplikację ze sklepu Samsung Apps Store bez powiadomienia.

NIE odinstalowuj aplikacji , jeśli chcesz, aby już zainstalowana aplikacja została w telewizorze.Możesz ręcznie zainstalować aplikację, korzystając z następujących opcji:

Tizen TVs (J/K/M/N/Q/R):

Move/copy (after unpack with winrar) the contents of the following Tizen file to the root of the USB drive and insert it to your TV’s USB slot. Make sure the userwidget directory is located in the root of your USB drive (same like on picture) . The application will appear on My Apps screen among other apps in the app store. You can then remove USB flash drive from your TV .  


Telewizory Tizen (J/K/M/N/Q/R)

Zawartość (po rozpakowaniu winrarem) następującego pliku Tizen przenieś do katalogu głównego pamieci USB (pendrive) i włóż go do gniazda USB telewizora. Upewnij się, że katalog userwidget znajduje się w katalogu głównym pamięci USB (tak samo jak na zdjęciu). Aplikacja pojawi się na ekranie Moje aplikacje wśród innych aplikacji w sklepie z aplikacjami. Następnie możesz usunąć dysk flash USB z telewizora

non-Tizen TVs (E/ES/F/H/HU/J4/J52):

Move/copy (after unpack with with winrar) the contents of the following Orsay Widget file to the root of USB drive and insert it to your TV’s USB slot. The SmartIPTV directory should be located in the root of your USB drive (same like on picture). The application will appear on a Samsung Apps screen among other apps in app store. You can then remove USB flash drive from your TV.Telewizory inne niż Tizen (E/ES/F/H/HU/J4/J52): Zawartość (po rozpakowaniu winrarem) następującego pliku Orsay przenieś do katalogu głównego pamieci USB (pendrive) i włóż go do gniazda USB telewizora. Katalog SmartIPTV powinien znajdować się w katalogu głównym pamięci USB . Aplikacja pojawi się na ekranie aplikacji Samsung wśród innych aplikacji w sklepie z aplikacjami . Następnie możesz usunąć dysk flash USB z telewizora.

After installation please send to us mac address generated in the Smart Iptv app


Po instalacji prześlij nam adres MAC wygenerowany w aplikacji Smart Iptv

Please remember that after 7 days the application must be activated. One-time payment 5,49 euro on the application page www.siptv.eu/activation


Proszę pamietac ze po 7 dniach aplikacje należy aktywowować . Jednorazowa opłata 5,49 euro na stonie aplikacji www.siptv.eu/activation